środa , 19 Czerwiec 2019
Home » Aktualności » Sprawy Gminy » 1 grudnia br. w Kuźni Raciborskiej rozpoczyna działalność Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.

1 grudnia br. w Kuźni Raciborskiej rozpoczyna działalność Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.

Informujemy naszych czytelników, że z dniem 1 grudnia 2017 roku w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15 zostanie otwarty Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MAWO-MED Sp. z o.o. Zakład posiada 21 komfortowych pokoi, który zapewnia kompleksową całodobową opiekę i pielęgnację dla osób niesamodzielnych i przewlekle chorych. Zakład gwarantuje wysoki standard warunków lokalowych oraz opieki nad ludźmi przewlekle chorymi i niesamodzielnymi. Zatrudnia wykwalifikowany, życzliwy personel posiadający doświadczenie w opiece nad mieszkańcami Zakładu. Lokalizacja zapewnia spokój a teren wokół sprzyja spacerom i rehabilitacji na świeżym powietrzu. Do dyspozycji oferuje pobyty długoterminowe i krótkoterminowe. Gwarantuje kontynuację leczenia pod nadzorem lekarzy specjalistów, rehabilitację, opiekę wykwalifikowanych pielęgniarek i opiekunów medycznych oraz domowe posiłki z uwzględnieniem zalecanej diety sporządzonej przez dietetyka.

Pokoje którymi dysponuje Zakład są pojedyncze do czteroosobowych.

 

*** OFERTA:

^^^ Usługi Zdrowotne

Pielęgnacyjne:

– usprawnienie ruchowe w miarę możliwości pacjenta i przy łóżku chorego,

– leczenie ( leczenie farmakologiczne z zastosowaniem podstawowych leków i materiałów, konsultacje specjalistyczne, np: ginekologiczna, chirurgiczna, psychiatryczna),

– diagnostyczne (w zakresie podstawowych badań laboratoryjnych i radiologicznych),

– dietetyczne,

– zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,

 

^^^ Usługi Wspomagające

– zapewnienie możliwości kontaktu z rodziną i bliskimi,

– zapewnienie bezpieczeństwa i opieki,

– uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności,

– przygotowanie chorego i jego rodziny, opiekunów, bliskich do pielęgnacji i opieki w warunkach domowych,

– umożliwienie realizacji potrzeb religijnych,

– długoterminowa opieka i pielęgnacja pacjentów z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki oraz w okresie rekonwalescencji po pobycie w szpitalu opieki krótkoterminowej, w tym szczególnie:

*osoby po przebytym udarze mózgu,

*osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego,

*osoby z przewlekłe postępującymi chorobami mięśni i stawów,

*osoby po skomplikowanych urazach i złamaniach,

*osoby z trudno gojącymi się ranami, odleżynami,

*osoby ze schorzeniami geriatrycznymi.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zapewnia respektowanie podstawowych wartości wynikających z praw człowieka i pacjenta, takich jak: godność, intymność, poczucie bezpieczeństwa.

Więcej informacji: www.zpo.mawo-med.pl

Redakcja