niedziela , 18 Kwiecień 2021
Home » Aktualności » Rudzki MOW – z ,,dychą” na karku. Gratulujemy!

Rudzki MOW – z ,,dychą” na karku. Gratulujemy!

Od 10 lat w Rudach funkcjonuje już w obecnej formie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. To dużo czasu a jednocześnie mało. W tym miejscu przypomnijmy, że w tym samym miejscu – obok kolejki wąskotorowej w Rudach tego typu obiekt w różnych formach organizacyjnych istniał od niemal zawsze.  Dzisiejszy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach funkcjonuje w nowoczesnych warunkach i skupia obecnie niemal 60 wychowanków. Najczęściej są to chłopcy w wieku od 13 do 18 roku życia. W placówce funkcjonuje Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Szkoła Branżowa pierwszego stopnia kształcąca w zawodzie stolarz. Z okazji 10 lat funkcjonowania placówki w Rudach w dniu 27.09.2018 r. odbyła się uroczystość uświetniająca to wydarzenie.

W trakcie uroczystości dyrektor ośrodka Rafał Lazar podziękował nauczycielom, wychowawcom, przedstawicielom samorządowym, pracownikom administracji i obsługi oraz zaprzyjaźnionym instytucjom za pomoc i zaangażowanie.

Stwierdził, że wyjątkowy dzień obchodów skłania do refleksji i pochylenia nad dokonaniami minionej dekady. Warto jednak dodać, że edukacja w tym miejscu rozpoczęła się wcześniej, bo w 1947 roku powstała jedna z pierwszych szkół zawodowych w Polsce – tzw. szkoła drzewna. Zatem już ponad 70-letnia tradycja wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu, szacunku do drugiego człowieka i dążenia do wiedzy i kunsztu było najważniejszym przesłaniem, tych, którzy tu pracowali i obecnie pracują .

W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście ze Starostwa Powiatowego i z Gminy Kuźnia Raciborska. Nie mogło obyć się bez obecności byłej dyrektor rudzkiego ośrodka Haliny Wyjadłowskiej, która to ciężkiego położenia wyprowadziła MOW do wysokich standardów.

Na zakończenie uroczystości wychowankowie ośrodka przedstawili program artystyczny, po czym zaproszono gości do zwiedzania obiektu.

W tym miejscu przypomnijmy, że rudzka placówka ma nauczać ( w tym również zawodu ) ale nade wszystko wychowywać i przygotowywać młodych ludzi do powrotu do normalnego życia. Bo chwilowo weszli w konflikt z prawem i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. W wielu przypadkach to się udaje, co podkreślali w swoich wystąpieniach mówcy.

Wychowankowie rudzkiego MOW-u w trakcie pobytu w placówce uczestniczą w wielu zawodach i wydarzeniach w życiu lokalnej społeczności. Współpracują z domem seniora ,,BUK”, rudzką kolejką wąskotorową, przedszkolem, szkołą i innymi lokalnymi organizacjami.

Z okazji jubileuszu ośrodka nasza redakcja składa wychowankom i pracownikom tej jednostki gratulacje i życzenia na przyszłe lata działalności. Mamy nadzieję, że każdy kto trafi w przyszłości do rudzkiego MOW-u powróci na zdrowych zasadach do szeroko rozumianego życia społecznego. Niech więc tamtejsza kadra naucza, wychowuje i na powrót kształtuje postawy swoich wychowanków ku wielkiej radości ich samych, ich rodzin ale i nas wszystkich.

Redakcja