wtorek , 19 Czerwiec 2018
Home » Aktualności » Przedszkole w Rudach już niedługo będzie miało własną oczyszczalnię ścieków.

Przedszkole w Rudach już niedługo będzie miało własną oczyszczalnię ścieków.

Informujemy, że rozpoczęła się budowa oczyszczalni przy naszym rudzkim przedszkolu. Realizacja tej inwestycji pozwoli na likwidacje problemu z opróżnianiem i funkcjonowaniem szamba. Realizacja tej inwestycji ma trwać nieco pond miesiąc. Budowę zrealizuje firma – Przedsiębiorstwo robót Budowlano-instalacyjnych ,,REDDO” z Gliwic. Szczegóły poniżej.

Zadanie pod nazwa budowa oczyszczalni wykona firma

„REDDO” PIOTR TRYBAŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

z siedzibą w:

44-152 Gliwice, ul. Krokusów 11

Cena wybranej oferty:

brutto 204.058,89 zł (słownie: dwieście cztery tysiące pięćdziesiąt osiem złotych, 89/100).

Planowany termin zakończenia budowy 29 wrzesień 2017 r.

Redakcja