wtorek , 21 Maj 2019
Home » Aktualności » Powiatowy Urząd Pracy informuje.

Powiatowy Urząd Pracy informuje.

PUP ma pieniądze na bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż posiada środki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki Funduszu Pracy na organizację szkoleń zawodowych, w tym podjęcie działalności gospodarczej. Wobec powyższego zachęcamy osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. urzędzie pracy, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe do składania wniosków wraz z uzasadnieniem celowości skierowania na szkolenie w formie deklaracji pracodawcy o zamiarze zatrudnienia bądź w formie oświadczenia o zamiarze podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Przykładowe kierunki szkoleń:

– Kierowca kat. D i kwalifikacja wstępna przyspieszona / szkolenie okresowe,

– Kierowca kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona / szkolenie okresowe,

– Operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych z egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego,

– Uprawnienia w grupie G1, G2, G3 eksploatacja/dozór,

– Kursy spawania,

– Uprawnienia na podesty ruchome samojezdne itp.,

– Kursy operatorów maszyn i urządzeń budowlanych i drogowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6, I piętro, pok. 17

Autor: PUP.

Redakcja