środa , 19 Czerwiec 2019
Home » Aktualności » Poszukiwani są lokalni Bohaterowie województwa śląskiego.

Poszukiwani są lokalni Bohaterowie województwa śląskiego.

Jedna rzecz zrobiona jest ważniejsza od tysiąca opowiedzianych, dlatego kolejnym etapem po prowadzonej w ubiegłym roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego akcji „Tu rozmawiamy” staje się „Tu działamy”. W związku z tym poszukiwani są lokalni bohaterowie, którzy swoją aktywność społeczną realizują na terenie naszego województwa – ludzie, którzy mają odwagę zmieniać ulicę, dzielnicę, miasto. Narzędziem społecznej zmiany zawsze jest człowiek, jego potrzeby, empatia, ważność i wrażliwość, ale przede wszystkim chęć. Lokalnym bohaterom chce się pracować dla społeczności, w której żyją, są konsekwentni i działają z pełną świadomością i odpowiedzialnością – za innych i za siebie.

– Takich rzetelnych, zaangażowanych w pracę na rzecz rozwoju społeczności lokalnej właśnie poszukujemy – mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. – Chcemy ich przedstawić wszystkim mieszkańcom naszego województwa, zainspirować do zmian. Pokazać liderów wspólnot, którzy konsekwentnie zmieniają świat, podkreślając wartość i znaczenie więzi wspólnotowych. Nie narzekają, robią swoje.

Do 10 września 2017 r. propozycje lokalnych bohaterów należy zgłaszać do organizatorów akcji za pomocą formularza dostępnego na stronie turozmawiamy.slaskie.pl. Zostanie z nich wyłonionych kilkanaście osób, z którymi Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przygotuje wywiady, filmy oraz wystawę, by ich wiedza, doświadczenie i umiejętności dostępne były online dla wszystkich. Aby dzielili się dobrem jeszcze szerzej. To oni swoją twarzą, imieniem i nazwiskiem, a przede wszystkim rękoma udowadniają, że ze wspólnej pracy wynikają piękne i mądre rzeczy, które inspirują.

Regulamin akcji „Śląskie. Tu działamy. Lokalni Bohaterowie inspirują” oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej turozmawiamy.slaskie.pl

Autor: slaskie.pl,

Redakcja