poniedziałek , 25 Marzec 2019
Home » Aktualności » Już dzisiaj ( w poniedziałek ) odbędzie się dyskusja o wprowadzonej podwyżce opłaty za śmieci. Zapraszamy zainteresowanych na sesję rady miejskiej.

Już dzisiaj ( w poniedziałek ) odbędzie się dyskusja o wprowadzonej podwyżce opłaty za śmieci. Zapraszamy zainteresowanych na sesję rady miejskiej.

Już dzisiaj, tj w poniedziałek 19 marca br. odbędzie się kolejna sesja rady miejskiej. W trakcie jej trwania zaplanowana jest dyskusja w sprawie podwyżki opłat za śmieci. Ten punkt porządku obrad brzmi –  Przedstawienie szczegółowych informacji i wyjaśnień w zakresie wyłaniania podmiotu do odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2018 .

Wniosek złożyli następujący radni: Manfred Wrona, Roman Wilk, Adrian Lepiarczyk – z Rudy, Tadeusz Koral z Budzisk oraz radna Sabina Chroboczek-Wierzchowska ( nie była obecna na sesji w dniu 2 lutego br. ) z Kuźni Raciborskiej.

Dyskusja ma dać ostateczną odpowiedź na to, czy tak znaczny wzrost opłaty był w pełni uzasadniony i z czego wynikał.

*** W tym miejscu przypominamy cała sprawę:

We wtorek 6 marca 2018 r. odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Była to sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek Burmistrza. Powodem zwołania sesji w tym trybie ( tryb pilny-3 dniowy ) była konieczność podjęcia przez radnych uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych. Przedłożony przez Burmistrza projekt porządku obrad był więc krótki i zawierał tylko powyższą uchwałę oraz wszystkie ważne niecierpiące zwłoki sprawy które wymagały pilnego rozpatrzenia je przez radnych. Sesja trwała niewiele ponad pół godziny. Mając to wszystko na względzie grupa 5 radnych skierowała w dniu sesji do Burmistrza Wniosek dotyczący polityki śmieciowej w naszej Gminie. We wniosku chodziło o publiczne przedstawienie wyjaśnień w kwestii znacznej podwyżki opłaty.

 Wniosek w zasadniczym swoim fragmencie mówił: – Niniejszym wnioskujemy o wprowadzenie do porządku obrad XL sesji rady miejskiej w dniu 6 marca br. punktu o następującym brzmieniu – ,,Przedstawienie przez władze Gminy i pracowników merytorycznych szczegółowych informacji i wyjaśnień w zakresie wyłaniania Podmiotu do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska na okres 2018 r. i lata następne”. Dla jasności tych sformułowań wyjaśniamy, że chodziło o śmieci i niedawną podwyżkę odpłatności za śmieci o 6 zł. od osoby na 1 miesiąc.

5 radnych stoi bowiem na stanowisku, że wiele kwestii związanych z przeprowadzoną procedurą wymaga wyjaśnienia i podania do wiadomości mieszkańców. Wyjaśnienia wymaga również wysokość zastosowanej podwyżki.

*** Wtorkowy wniosek złożyli radni którzy w trakcie głosowania dotyczącego podwyższenia opłaty za śmieci podwyżki nie poparli.

Byli to następujący radni: Manfred Wrona, Roman Wilk, Adrian Lepiarczyk – z Rudy, Tadeusz Koral z Budzisk oraz radna Sabina Chroboczek-Wierzchowska ( nie była obecna na sesji w dniu 2 lutego br. ) z Kuźni Raciborskiej.

Kopię złożonego wniosku przedstawiamy poniżej.

Radni wnioskodawcy uważali, że wtorkowa sesja będzie doskonałą okazją dla wyjaśnienia wielu kwestii w sprawie dokonanej podwyżki opłaty.

*** Przepisy prawa mówią jednak, że w przypadku sesji nadzwyczajnej porządek obrad może zostać rozszerzony ( o Wniosek 5 radnych ) tylko wtedy gdy zgodę na to wyrazi osoba ( lub grupa osób ) która wnioskowała o zwołanie sesji nadzwyczajnej. W tym wypadku taką osobą był Burmistrz Paweł Macha.

Niestety jak się okazało w trakcie wtorkowej sesji – Burmistrz Paweł Macha nie wyraził zgody na wprowadzenie punktu o śmieciach do porządku sesji. W związku z tym, w trakcie tej sesji dyskusja na ten temat nie mogła się odbyć i nie odbyła się.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Burmistrz stwierdził, z omówienie tej sprawy wymaga przygotowania i obecności pracowników merytorycznych na sesji. Wniosek zdaniem Burmistrza był złożony również późno.

Takie stanowisko Burmistrza mogło budzić zdziwienie, bowiem na sali obrad obecni byli wszyscy którzy zdaniem radnych rozstrzygali kwestie podwyżki opłaty za śmieci. Na sali obecny był Burmistrz, z-ca Burmistrza, Skarbnik Gminy, Prawnik Urzędu, kierownik właściwego referatu, prezes spółki GPWiK oraz przewodniczący Komisji Budżetu Rady Miejskiej.

Niestety, wobec stanowiska Burmistrza proponowana dyskusja się nie odbyła.

*** po zakończeniu sesji w kuluarach Burmistrz stwierdził, że złożony Wniosek zostanie skierowany na następną sesję.

Póki co możemy stwierdzić, że stało się źle, że już we wtorek władze Gminy nie Byli to następujący radni: Manfred Wrona, Roman Wilk, Adrian Lepiarczyk – z Rudy, Tadeusz Koral z Budzisk oraz radna Sabina Chroboczek-Wierzchowska ( nie była obecna na sesji w dniu 2 lutego br. ) z Kuźni Raciborskiej.

Dyskusja miała dać ostateczną odpowiedź na to, czy tak znaczny wzrost opłaty był w pełni uzasadniony i z czego wynikał.

Mieszkańcy mają bowiem wiele wątpliwości w tej sprawie. Ale, czy jest się czemu dziwić, skoro wątpliwości te podziela znaczna ilość radnych rady miejskiej? Tyle tylko, ze stanowią oni nieznaczną mniejszość w radzie miejskiej.

O rozwoju sytuacji w tym temacie będziemy informować naszych czytelników na bieżąco.

*** Czytaj również: http://znadrudy.pl/aktualnosci/wazne-dla-kazdego-sprawdz-ile-placiles-za-smieci-do-tej-pory-i-ile-zaplacisz-po-nowemu/

Redakcja