czwartek , 16 Sierpień 2018
Home » Aktualności » Po Barbórce w Rudzie Kozielskiej – Wszystkim Górnikom “Szczęść Boże “

Po Barbórce w Rudzie Kozielskiej – Wszystkim Górnikom “Szczęść Boże “

KB 13,mTradycyjnie jak w latach ubiegłych, górnicy z Rudy Kozielskiej obchodzili swoje święto kultywując tradycje swoich przodków. 4 grudnia br. zgromadzili się przy Domu Strażaka, gdzie orkiestra na powitanie zagrała kilka szlagierów. Następnie w uroczystym orszaku ze sztandarem podążyli do Rudzkiej Bazyliki, by dziękować św. Barbórce za opiekę.
Po mszy górnicy z rodzinami spotykali się przy biesiadnym stole, muzyce wspominając robota na grubie i swoich kamratów.
W tym też dniu delegacja górników wraz z orkiestrą odwiedziła chorych kolegów mieszkających we wsi.
Święto górników to jest i była zawsze atrakcja dla dzieci, które przygotowują występy związane z górnictwem. Górnicy w strojach galowych podziekowali im za występy nie tylko brawami, ale także słodyczami.
Wielu z nas, teraz dorosłych, babć i dziadków, pamięta te chwile spotkań z górnikami, pełne oczekiwania, muzyki orkiestry dętej, pięknych mundurów, radości i objadania się słodyczami.
Wszystkim pracującym górnikom, życzymy tyla wyjazdów wiela zjazdów, a emerytom zdrowia i humoru.
Szczęść Wam Boże.

W Barbórkę odbyła się również akademia okolicznościowa w rudzkiej szkole. Poniżej przedstawiamy także zdjęcia z tego wydarzenia.

Info: DariaFa     Redakcja

KB 14KB 13KB 12KB 11KB 15KB 10KB 9KB 8KB 7KB 6KB 5KB 4KB 3KB 2KB 1