wtorek , 19 Czerwiec 2018
Home » Aktualności » Pismo mieszkanki Rud do redakcji.

Pismo mieszkanki Rud do redakcji.

Przedstawiamy na naszych łamach pismo naszej czytelniczki skierowane do naszej redakcji z prośbą o jego publikację. Kwestia wydaje się być ważna, być może warta gruntownego przemyślenia. Oczywiście, trzeba wziąć pod uwagę wszystkie udogodnienia i ewentualne problemy wynikające z przeprowadzenia wnioskowanej zmiany. O co chodzi? Zapraszamy do lektury nadesłanej korespondencji i podjęcia publicznej dyskusji w temacie.

Droga redakcjo!

Zwracam się z prośbą, aby za pośrednictwem waszego portalu dotrzeć do mieszkańców Rud a w szczególności osób zamieszkujących okolice szkoły podstawowej, przedszkola oraz klubu sportowego LKS Buk Rudy(ulica Brzozowa, Borowa, Łąkowa, Cegielska, Majowa, Szybki,) z informacją w sprawie możliwości powstania w tamtym terenie tak zwanej:

*** Strefy Zamieszkania

Strefa zamieszkania – strefa w ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku)

Ponadto:

  • Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
  • Wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
  • Progi zwalniające nie muszą być oznaczone znakami pionowymi.
  • Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Strefa zamieszkania, to także specjalny obszar nie tylko ze względu na obowiązujące normy prawne, ale także z uwagi na to, że ma on służyć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym, wypoczywającym, uczęszczającym do szkół, robiącym zakupy w sieciach sklepów itp. Ma również zapewnić bawiącym się na tym obszarze dzieciom maksimum bezpieczeństwa.

W dniu 6 września br. odbyło się zebranie rady sołeckiej w Rudach, na którym, debatowano w tej sprawie.

Z tego, co mi wiadomo nie doszło tam do przegłosowania akceptacji tego projektu ze względu na odrębne stanowiska. Największe obawy budził fakt dostosowania zasad parkowania samochodów w tej strefie a nie znaczna poprawa bezpieczeństwa mieszkańców a w szczególności dzieci, które codziennie ulicami udają się do szkoły, przedszkola oraz dzieci trenujących w klubie sportowym. Sprawa ma być dyskutowana na zaplanowanym w dniu 22 września br. zebraniu sołeckim w Rudach. Na uwagę zasługuje również fakt, że na terenie miejscowości Rudy a dokładnie na ulicy Krótkiej taki sam znak D-40 „Strefa zamieszkania” funkcjonuje już od wielu lat i nie zanotowano tam większych problemów z parkowaniem samochodów. Na wcześniej wspomnianym zebraniu rady sołeckiej z 14 radnych obecnych było zaledwie 7, w tym żaden z nich nie zamieszkuje ulic, które mogłyby być objęte zasięgiem tej strefy, więc może lepiej najpierw zapytać ludzi tam mieszkających jakie mają zdanie w tej sprawie przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Warto również dodać, iż inne formy poprawy bezpieczeństwa pieszych w tym rejonie nie działają ze względu na brak chodników. Inicjatywa montażu progów zwalniających ze względu na ich wysoki koszt została wykluczona.

Mając na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców a w szczególności dzieci zwracam się z prośbą o interwencje w tej sprawie w celu dotarcia z informacją do większej grupy mieszkańców miejscowości Rudy w celu wypracowania stanowiska w oparciu o wszystkie zalety takiej strefy oraz obawy związane z jej powstaniem.

Z poważaniem: Iwona Szy.

Redakcja