czwartek , 25 Kwiecień 2019
Home » Aktualności » Ostrzeżenie! Pył zawieszony znowu da nam popalić!

Ostrzeżenie! Pył zawieszony znowu da nam popalić!

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał komunikat o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Ostrzeżenie dotyczy powiatów raciborskiego i wodzisławskiego. W dniach 30.11-01.12.2018 r. (piątek, sobota) ze względu na poziom pyłu zawieszonego, na obszarze rybnicko-pszczyńskim i w dolinach beskidzkich jakość powietrza będzie zła.

*** Wrażliwe grupy ludności:

– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

– osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

– osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

*** Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

*** Zalecane środki ostrożności:

Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.

*** Zakres działań krótkoterminowych:

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

– intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej,

– kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

– zalecenie ograniczenia stosowania kominków,

– zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast z indywidualnej.

 

Opracowanie:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Redakcja