piątek , 6 Grudzień 2019
Home » Aktualności » OSP Rudy już niedługo otrzyma nowy wóz bojowy.

OSP Rudy już niedługo otrzyma nowy wóz bojowy.

W dniu 12 lipca br., po wyłonieniu dostawcy w trybie przetargu nieograniczonego, podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym Bocar na dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudy. Samochodem tym będzie Volvo 4×4 FLD3C. Umowa przewiduje dostawę samochodu do dnia 25 listopada 2019 r. Całkowity koszt pojazdu to kwota 789.537,00 złotych. Zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego jest kolejnym etapem modernizacji sprzętu i wymiany samochodów w jednostkach Ochotniczej Straży pożarnej na terenie gminy Kuźnia Raciborska.

Specyfikacja techniczna samochodu Volvo 4×4 FLD3C:

Podwozie:

Volvo typ FL 4X4

Typ: średni

Zabudowa: metalowo-kompozytowa

Moc: 210 kW (285 KM)

Napęd: 4 x 4 resory, blokada mechanizmów różnicowych

DMC: 16 ton

Kabina: zespolona 6-osobowa w układzie miejs 1+1+4

*** Zabudowa ratowniczo-gaśnicza:

– konstrukcja i poszycie – stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe

– układ schowków: 7 (3+3+1)

– żaluzje aluminiowe z zamknięciem rurowym BARlock

– oświetlenie zew/wew wykonane w technologii LED

*** Wymiary pojazdu:

– długość: 8160 mm

– szerokość: 2510 mm

– wysokość: 3350 mm

*** Zbiorniki środków gaśniczych:

– zbiornik wody o pojemności 3000 l (kompozytowy)

– zbiornik środka o pojemności 300 l (kompozytowy)

– automatyczny zawór napełniania hydrantowego

*** Układ wodno-pianowy:

– autopompa dwuzakresowa typ A 16/8 – 4/40

– wydajność 2900 l/min przy ciśnieniu 8 bar

– wydajność 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar

– dozownik środka pianotwórczego (3% i 6%)

– szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i ręczne o dł. 60 m z prądownicą wysokociśnieniową – przedmuch linii sprężonym powietrzem

– działko wodno-pianowe typ DWP 8/16

– układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia

– zraszacze przednie i boczne

*** Wyposażenie standardowe:

– generator sygnałów dźwiękowych BOS 200

– maszt oświetleniowy z najaśnicami LED

– sprzęt łączności radiowej radiostacja przewoźna

– niezależne ogrzewanie kabiny i przedziału autopompy

– klimatyzacja kabiny

– fala świetlna

– kamera cofania

– wyciągarka elektryczna 8 ton w obudowie kompozytowej

Autor: UM Kuźnia Raciborska.

Redakcja