niedziela , 20 Styczeń 2019
Home » Aktualności » Już dzisiaj kolejna sesji rady miejskiej. Zapraszamy do udziału.

Już dzisiaj kolejna sesji rady miejskiej. Zapraszamy do udziału.

Informujemy, że już dzisiaj w dniu 02 lutego 2018 roku ( piątek ) o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Projekt porządku obrad przedstawiamy poniżej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie informacji na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy.
  4. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXVII/2017 z dnia 21.12.2017r. i protokołu Nr XXXVIII/2018 z 12.01.2018 r.
  5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
  6. Informacja Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska w sprawie przeprowadzonej analizy Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.
  7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 rok:

       – Komisja Rewizyjna,

       – Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Pomocy Społecznej,

       – Komisja Budżetu i Finansów,

       – Komisja Rolnictwa i Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy,

       – Komisja Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska,

       – Komisja Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji.

  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

       8.1 ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,

       8.2 zmiany Uchwały Nr XXII/250/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty zmienionej Uchwałą Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej,

       8.3 zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

       8.4 zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

       8.5 przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017 – 2023,

       8.6 planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok,

       8.7 zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej,

       8.8 zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Pomocy Społecznej,

       8.9 zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Finansów,

       8.10 zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rolnictwa i Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy,

       8.11 zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska,

       8.12 zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Promocji, Rozwoju Gminy, Sportu i Rekreacji,

       8.13 zatwierdzenie rocznego planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.

   9.Interpelacje, zapytania.

  1. Wnioski.
  2. Zakończenie obrad.

Redakcja