środa , 15 Sierpień 2018
Home » Aktualności » Od nowego roku rusza system darmowych porad prawnych

Od nowego roku rusza system darmowych porad prawnych

porady_prawneW styczniu 2016 r. w całej Polsce rusza system darmowych porad prawnych. Jest to efekt wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W powiecie raciborskim działać będą 4 takie punkty, w których nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą adwokaci oraz radcowie prawni. O szczegółach czytaj poniżej.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
1) Racibórz – Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Okrzei 4,
2) Pietrowice Wielkie – Centrum Społeczno ? Kulturalne, ul. 1 Maja 8B,
3) Krzyżanowice – Urząd Gminy, ul. Główna 5,
4) Kuźnia Raciborska – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9.

Harmonogram ? dni / godziny:
1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu:
– poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 08.00-12.00
– wtorek: 12.00 ? 16.00,

2) Centrum Społeczno ? Kulturalne w Pietrowicach Wielkich:
– poniedziałek, środa: 14.00 -18.00,
– wtorek, czwartek, piątek: 10.00 – 14.00,

3) Urząd Gminy w Krzyżanowicach:
– poniedziałek, wtorek, środa: 11.00 – 15.00
– czwartek, piątek: 08.00 ? 12.00,

4) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej
– od poniedziałku do piątku: 14.00 -18.00.

Uprawnieni:
– młodzież do 26. roku życia,
– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
– seniorzy po ukończeniu 65 lat,
– osoby fizyczne, którym w okresie poprzedzającym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
– kombatanci,
– weterani,
– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.         Redakcja