piątek , 21 Luty 2020
Home » Aktualności » „NA DRODZE – PATRZ I SŁUCHAJ”. Nowa akcja Policji.

„NA DRODZE – PATRZ I SŁUCHAJ”. Nowa akcja Policji.

Skuteczną formą i sposobem promowania bezpiecznych zachowań na drodze oraz przestrzegania o zagrożeniach komunikacyjnych, których skutkiem są często największe tragedie, jest dotarcie z do jak największej liczby uczestników ruchu drogowego. Jednym z takich kanałów, dającym szanse bezpośredniego przekazania informacji promujących bezpieczeństwo, jest przekaz policjanta w trakcie niedzielnych mszy świętych.

Policja podejmuje kolejny sposób dotarcia do osób zainteresowanych. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w trakcie mszy świętych, będą starali się dotrzeć do mieszkańców z apelem o uwagę i ostrożność na drodze oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i drugiego człowieka. Do spotkań policjantów z mieszkańcami dojdzie na terenie parafii, gdzie odnotowano traumatyczne w skutkach zdarzenia drogowe. Stróże prawa apelują do każdego uczestnika ruchu drogowego, aby wykazywać się na drodze mądrością i godnością, która odpowiada za zachowanie zasad oraz norm etycznych. Godność na drodze, to bezpieczeństwo MOJE, TWOJE, NASZE!

„Na Drodze – Patrz i Słuchaj” – to akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do pieszych oraz do kierujących pojazdami.

Celem prowadzonych działań profilaktycznych będzie:

– zwrócenie uwagi pieszych na zagrożenia związane m.in. z nieostrożnym wejściem na przejście, w tym bezpośrednio przed jadący pojazd, korzystaniem z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, czy przebieganiem przez jezdnię;

– uświadamianie i przypominanie kierującym pojazdami o obserwacji drogi i jej otoczenia, obowiązku zachowania szczególnej ostrożności zbliżając się do przejść dla pieszych i zwalnianiu przed nimi,

– ustępowaniu pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Wiele osób wychodzi z domów każdego dnia do pracy, szkoły, miejsc kultu religijnego, na spotkania z przyjaciółmi do centrów handlowych… i już nigdy nie wraca. Giną w wypadkach drogowych, doznają obrażeń ciała, stają się trwale niepełnosprawnymi. Wypadki te powodują cierpienie i zmartwienie, a także trudności finansowe dla rodzin i najbliższych, zarówno sprawcy, jak i ofiary wypadku drogowego.

Dlatego tak bardzo ważna jest koncentracja uczestników ruchu drogowego oraz znajomość obowiązujących przepisów na drodze, w tym podstawowych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do nich. Należy zwrócić uwagę na to, że znajomość przepisów i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie dotyczy tylko kierujących pojazdami, ale także pozostałych jego uczestników.

INFO: Policja.

Redakcja