poniedziałek , 20 Sierpień 2018
Home » Aktualności » Można zgłaszać kandydatury do Nagrody Mieszko AD 2015

Można zgłaszać kandydatury do Nagrody Mieszko AD 2015

mieszkoDo 31 grudnia br. można zgłaszać kandydatki i kandydatów do Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2015. W tym roku nagroda zainauguruje w nowej formule. Będzie przyznawana w dziedzinach kulturalnej, społecznej i promocji oraz za całokształt działalności. Ta doroczna nagroda za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla Powiatu Raciborskiego przyznawana jest osobom fizycznymi i prawnym na podstawie oceny osiągnięć lub całokształtu działalności.

Z wnioskiem o jej przyznanie mogą wystąpić:
1). organy administracji rządowej lub samorządowej oraz ich jednostki;
2). stowarzyszenia i fundacje;
3). kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
4). uczelnie i szkoły wyższe;
5). prasa, radio, telewizja (media).

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu, przy pl. Okrzei 4, do dnia 31 grudnia 2015 r.

Laureat Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2015 otrzyma statuetkę Mieszka ? księcia raciborskiego wykonaną z brązu, dyplom oraz nagrodę finansową.

Regulaminy i wzory wniosków:
http://www.powiatraciborski.pl/main/aktualnosci_powiat/Zgloszenia-kandydatur-do-Nagrody-Mieszko-A.D.-2015/idn:3197.html

Redakcja