niedziela , 24 Luty 2019
Home » Aktualności » Lasy i okolice będą widziane jak z Nieba.

Lasy i okolice będą widziane jak z Nieba.

Jak wielu z nas mogło już zaobserwować w rudzkich lasach wybudowana została nowa wieża obserwacyjna. Jej budowa kosztowała ponad 300 tys. zł.  Nowa dostrzegalnia przeciwpożarowa powstała w miejscu starej, metalowej zlokalizowanej w Leśnictwie Borowiec w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie. Dzięki takim obiektom straż leśna i pożarna są w stanie szybko dotrzeć do ogniska pożaru, a tych w czasie suszy jest niemało. Starą wieżę czeka rozbiórka.

Dostrzegalnia powstała w ramach projektu “Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”, którego beneficjentem jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

– rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,

– szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,

– dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,

– skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone w całej Polsce na:

– rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:

  1. budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.),
  2. zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.),
  3. doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.),
  4. budowę stacji meteorologicznych (11 szt.),

– wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:

  1. zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.),

Wartość projektu:

*** 43 096 737,50 zł. – planowany całkowity koszt realizacji projektu,

*** 30 000 000,00 zł. – maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych,

*** 25 500 000,00 z.ł – maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich.

Szacowany koszt realizacji całego przedsięwzięcia wynosi 326 000,00 zł, z czego 85% zostanie sfinansowane ze środków Funduszy Europejskich.

Autor: Lasy Państwowe, redakcja@naszraciborz.pl

Film patrz: http://www.naszraciborz.pl/site/art/7-strony-partnerskie/22-ekologia/67533-raciborskie-lasy-jak-na-dloni–stad-widac-kazdy-pozar-film.html

Redakcja