piątek , 26 Kwiecień 2019
Home » Aktualności » Kuźnia ma wizję na Plac Zwycięstwa.

Kuźnia ma wizję na Plac Zwycięstwa.

Gmina Kuźnia Raciborska planuje w roku 2018 wykonać remont Placu Zwycięstwa wraz z Pomnikiem Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej. Projektowana nawierzchnia Placu Zwycięstwa wykonana zostanie z kostki granitowej, łupanej, w różnych odcieniach szarości oraz kolorze piaskowym.

Głównym motywem, który będzie układany z kostki na placu, będzie imitacja ,,Rybiej Łuski” oraz ,,Róża Wiatrów”, przy której na końcach głównych ramion przymocowane zostaną oświetlone litery, symbolizujące kierunki świata. W części południowo – wschodniej, zaprojektowane będzie dojście do ,,Dębu Katyńskiego”, o długości ok. 6m i szer. 1m, obrzeże, z kostki, otaczające drzewo na szer. 0,5m. Na projektowanej nawierzchni w części południowej zamontowane zostaną również żeliwne kratownice, w których montowane będą pochodnie podczas uroczystości.

Projekt zagospodarowania terenu placu obejmuje również rewitalizację Pomnika Zwycięstwa. Pomnik zostanie poddany całkowitemu wyczyszczeniu, zarówno płyt granitowych, jak i tablic, wymianie czterostopniowych schodów oraz podstawy. Całe przedsięwzięcie w części sfinansowane będzie z programu ,,Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”, poprzez złożony przez Gminę Kuźnia Raciborska wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na terenie placu znajdzie się również fontanna, która posiadać będzie 9 dysz oświetlanych lampami LED, umieszczonych na płasko w projektowanej nawierzchni – Fontanna posadzkowa.

Na terenie rewitalizowanym znajdzie się również zdrój miejski, który zamontowany zostanie jeden w siedzisku betonowym, a drugi jako półkole dopasowane od bocznej strony siedziska na nawierzchni granitowej. Poidełko przeznaczone będzie zarówno dla ludzi (montaż w siedzisku) jak i zwierząt (montaż na nawierzchni). Całość znajduje się w zachodniej części projektowanego murku.

Teren przy rzece, w miejscu którego znajdował się lokal usługowy zostanie przeznaczony na część usługowo-handlową.

Autor: kuzniaraciborska.pl,

*** Zdjęcia patrz: http://kuzniaraciborska.pl/index.php/archiwum-wiadomosci/1417-wizualizacja-placu-zwyciestwa-w-kuzni-raciborskiej

Redakcja