niedziela , 23 Wrzesień 2018
Home » Aktualności » Dzisiaj ( czwartek ) obradować będzie Rada Miejska.

Dzisiaj ( czwartek ) obradować będzie Rada Miejska.

obradyInformujemy naszych czytelników, że w dniu 22 grudnia 2016 roku o godz. 14.30 ( dzisiaj w czwartek ) w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. W trakcie tych obrad planowana jest dyskusja nad budżetem Gminy na 2017 r. i głosowanie nad jego przyjęciem. Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres projektu porządku obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXIV/2016 z dnia 24.11.2016r.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.

5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Turze i Siedliska,

6.2. przyjęcia ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024?,

6.3. uchwalenia Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2014-2029,

6.4. zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

6.5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska,

6.6. uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok,

6.7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

7. Interpelacje, zapytania.

8. Wnioski.

9. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących

10. Zakończenie obrad.

 Przewodnicząca Rady Miejskiej