wtorek , 13 Sierpień 2019
Home » Aktualności » Kościół pisze o strajku w szkole – ,,zwracamy się o roztropne i odpowiedzialne porozumienie”.

Kościół pisze o strajku w szkole – ,,zwracamy się o roztropne i odpowiedzialne porozumienie”.

Już tylko godziny dzielą nas od chwili kiedy zapadnie decyzja dotycząca strajku nauczycieli i pracowników oświaty. To właśnie na dzień jutrzejszy, tj. poniedziałek 08.04.2019 r. została wyznaczona godzina ,,G”. Jutro rano uczniowie, ich rodzice, środowisko szkolne i my wszyscy dowiemy się czy strajk się odbędzie, w jakim zakresie i jak będzie trwał długo. Od wielu tygodni, ba miesięcy trwa dyskusja a potem negocjacje związków zawodowych oświaty z rządem. Niestety do dzisiaj nie został osiągnięty kompromis który zostałby zaakceptowany przez wszystkie centrale związkowe i całe środowisko. Na niedzielę 07.04.2019 r. godz. 19.00 wyznaczone zostały kolejne rozmowy stron w sprawie postulatów i strajku. To mają być rozmowy ostatniej szansy.  Czy się odbędą i jaki przyniosą skutek – zobaczymy już jutro a może jeszcze dzisiejszego wieczoru lub nocą? Póki co, przed uczniami, rodzicami i środowiskiem szkolnym stoi wielka niewiadoma.

W ostatnich dniach w sprawie ewentualnej akcji strajkowej wypowiedział się kościół katolicki na szczeblu Archidiecezji Katowickiej która obejmuje diecezje Katowicką, Opolską i Gliwicką. Poniżej publikujemy treść wystosowanego apelu.

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim wystosowała apel w związku z planowaną akcją strajkową nauczycieli. Przypomina, kiedy strajk jest moralnie dopuszczalny.

Głos z Kościoła katolickiego w sprawie protestu nauczycieli mówi o moralności strajku.

Zwraca się w nim do „wszystkich mających wpływ na dalszy rozwój sytuacji o roztropne i odpowiedzialne porozumienie, o kierowanie się wymaganiami moralnymi (…) podczas negocjacji oraz o wzgląd na dobro wspólne” – czytamy w komunikacie na stronie archidiecezji katowickiej.

*** Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim w swoim apelu pisze: ,,Zgodnie z nauczaniem moralnym Kościoła poszczególne grupy zawodowe mają prawo do tworzenia związków zawodowych i do obrony praw pracowniczych. Jednym z tych praw jest prawo do strajku.

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że strajk jest moralnie uprawniony, jeżeli jest środkiem nieuniknionym, a nawet koniecznym, ze względu na proporcjonalną korzyść. Staje się on moralnie nie do przyjęcia, gdy towarzyszy mu przemoc lub też gdy wyznacza mu się cele bezpośrednio niezwiązane z warunkami pracy lub sprzeczne z dobrem wspólnym (KKK 2435). Kompendium nauki społecznej Kościoła podkreśla natomiast, że strajk, chociaż jawi się „jako pewnego rodzaju ultimatum”, powinien być zawsze pokojową metodą przedstawiania postulatów i walki o swoje prawa (KNSK 304). Strajk jest zatem etycznie dopuszczalną formą protestu.

Trzeba jednak pamiętać, że niektóre grupy zawodowe – jak np. strażacy, policjanci, lekarze czy nauczyciele – tworzą środowiska, których praca jest jednocześnie szczególną służbą drugiemu człowiekowi. W ich przypadku strajk jest moralnie dopuszczalny pod warunkiem, że jego negatywne skutki będą jak najmniejsze, a powody są oparte na racjonalnych przesłankach. Na pewno protesty mobilizują rządzących do wdrażania bardziej aktywnego programu poprawy warunków pracy i wynagrodzenia za nią, niemniej jednak dobro uczniów, podobnie jak dobro chorych, poszkodowanych przemocą czy w wyniku klęsk żywiołowych – jest priorytetem.

W związku z planowaną akcją strajkową nauczycieli oraz tymczasowym zawieszeniem rozmów zmierzających do zażegnania sporu, wobec stosowania w sporze strajku głodowego oraz nadmiernej presji politycznej jako członkowie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim, a jednocześnie w przeważającej części rodzice i dziadkowie, zwracamy się z apelem do wszystkich mających wpływ na dalszy rozwój sytuacji o roztropne i odpowiedzialne porozumienie, o kierowanie się wymaganiami moralnymi prawego sumienia podczas prowadzonych negocjacji oraz o wzgląd na dobro wspólne. Jest to także okazja do dania młodemu pokoleniu przykładu wychowawczego, jak należy rozwiązywać konflikty w dialogu, ładzie i społecznym pokoju.

Wszystkich wierzących, duchownych i świeckich, prosimy o modlitwę w tej intencji. Matko Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, wyjednaj nam Ducha mądrości i roztropności, męstwa i umiejętności, dobrej rady, pobożności i Bożej bojaźni”.

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim

Katowice, 4 kwietnia 2019 r.”.

Redakcja

*** Czytaj również: http://znadrudy.pl/aktualnosci/czy-w-naszej-szkole-i-przedszkolu-bedzie-strajk/