poniedziałek , 24 Czerwiec 2019
Home » Aktualności » Dzisiaj kolejna sesja rady miejskiej w Kuźni Raciborskiej ( budżetowa ).

Dzisiaj kolejna sesja rady miejskiej w Kuźni Raciborskiej ( budżetowa ).

Informujemy, że dzisiaj, tj. w piątek 21 grudnia br. o godz. 12.00 w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej. Poniżej przedstawiamy projekt porządku obrad. Zapraszamy wszystkich do udziału.

Program obrad :

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie Protokołu nr II / 2018.
  4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza.
  5. Podjęcie Uchwał w sprawie :

   5.1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.

   5.2. uchwalenie budżetu gminy na 2019 rok.

   5.3. przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2019 rok.

   5.4. uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2019 rok.

   5.5 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.

   5.6. zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.

   5.7. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i domu”   na lata 2019-2023 w formie rzeczowej.

   5.8. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej.

  1. Wnioski.
  2. Informacja Przewodniczącego dotycząca spraw bieżących.
  3. Zakończenie obrad.

Redakcja