sobota , 23 Marzec 2019
Home » Aktualności » Jak minął smogowy dzień? S.O.S.!!!

Jak minął smogowy dzień? S.O.S.!!!

W Rudach i najbliższej okolicy mamy już możliwość odczytywania aktualnego stanu powietrza a głównie jego zanieczyszczenia. Odczyt taki jest możliwy do wykonania o każdej porze dnia i nocy. Korzystajmy z tego. A wszystko po to, aby zwiększyć naszą świadomość w tym zakresie. A o tym zanieczyszczeniu mówią 2 główne parametry:  PM 2.5µg/m3    i   PM 10µg/m3 . To one niosą ze sobą dla nas choroby i śmierć. Jakie były wyniki w trakcie całego wczorajszego dnia? ZATRWAŻAJĄCE!!! Zobacz poniżej.

Tabela pomiarowa z dnia: 22.02.2018 r.

ParametrDopuszczalna norma dobowaGodz.

5.00

Godz.

7.00

Godz.

9.00

Godz.

11.00

Godz.

13.00

Godz.

15.00

Godz.

17.00

Godz.

19.00

Godz.

21.00

Godz.

23.00

PM2.5

µg/m3

25µg/m3 – 424% 476% 312% 256% 228% 124% 184% 196% 

 

PM10

µg/m3

50µg/m3 – 442% 470% 288% 220% 196% 110% 166% 172% 

 

Drobne pyły o wielkiej sile rażenia!!!

 Pyły PM10 i PM2.5 są mieszaninami substancji organicznych i nieorganicznych zawierającymi substancje toksyczne. W przypadku PM10 są to metale ciężkie, rakotwórczy benzo(a)piren, dioksyny i furany; w skład PM2.5 wchodzą natomiast zanieczyszczenia wtórne, które wykształciły się z przemian dwutlenku azotu, siarki i amoniaku.

Pyły te określa się mianem drobnych – cechują się bowiem małą średnicą (do 10 i do 2.5 mikrometrów), co umożliwia im swobodne przenikanie do ludzkich płuc, a nawet naczyń krwionośnych (PM2.5). Pył ma wpływ także na środowisko – zapycha aparaty szparkowe roślin, przez co pochłania światło i utrudnia fotosyntezę.

*** Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustaliła konkretne normy stężeń pyłu zawieszonego. Obecnie są to:

– norma średniego dobowego stężenia pyłu PM10: 50 µg/m3

– norma średniego rocznego stężenia pyłu PM10: 20 µg/m3

– norma średniego dobowego stężenia pyłu PM2,5: 25 µg/m3

– norma średniego rocznego stężenia pyłu PM2,5: 10 µg/m3

 Zgodnie z zaleceniem WHO normy średniego dobowego stężenia pyłu PM10 nie mogą być przekroczone więcej niż 35 razy w ciągu roku. Niestety w Polsce zdarza się, że w miesiącach zimowych dni, w których stężenie pyłu zawieszonego MIEŚCI SIĘ w normie, można policzyć na palcach jednej ręki. Ma to katastrofalne skutki dla zdrowia mieszkańców dużych miast.

 

*** Normy dla pyłów drobnych w Polsce

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

– poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy),

– poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy),

– poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy).

 

^^^ Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.

 ^^^ Poziom informowania – 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.

^^^ Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.

 Poziomy alarmowe zdarzają się w Polsce rzadko. W tym roku poziom alarmowy został przekroczony raz, w Zabrzu – 5 listopada. Wówczas dobowe stężenie pyłu PM10 wyniosło tam 330 µg/m3.

 Natomiast poziomy informowania są przekraczane kilkadziesiąt razy w roku na różnych obszarach, czyli stężenie w kilku miejscach w Polsce przekracza 200 µg/m3 na dobę.

 Konkluzja jest taka, że jakość powietrza szczególnie w regionach Polski południowej okresowo jest zła i mają na to wpływ zarówno czynnik ludzki jak i pogoda.

 

*** Co się dzieje kiedy przekroczone są poziomy informowania lub alarmowy?

Za każdym razem w takich sytuacjach informacja z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska jest wysyłana do wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego, a te zespoły mają ustalony sposób współdziałania z władzami lokalnymi.

Polska sama wprowadziła poziom informowania i alarmowy dla pyłu PM10. Przepisy unijne, w przypadku pyłów, dotyczą jedynie poziomu dopuszczalnego i w Polsce jest on na takim samym poziomie, jak w Unii Europejskiej.

Zarówno poziom informowania, jak i poziom alarmowy zostały wprowadzone rozporządzeniem ministra środowiska w 2012 r. Ministerstwo Środowiska ustanawiając obie te normy, na takim poziomie, miało na uwadze konieczność podejmowania intensywnych działań informacyjnych i zapobiegawczych w sytuacjach awaryjnych, czyli poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Należy podkreślić, że te normy nie są dane raz na zawsze i mogą ulec zmianie, np. obniżeniu.

 

^^^ Czy Unia Europejska określiła poziomy informowania i alarmowy dla pyłu PM10?

Unia Europejska dla pyłów drobnych PM10 i PM2,5 ustaliła jedynie poziom dopuszczalny, odpowiednio dla PM10 – 50 µg/m3 (dobowy) i 40 µg/m3 (średni-roczny), a dla pyłu PM2,5 – 25 µg/m3 (średni-roczny).

Przepisy unijne określają jednak poziomy informowania i alarmowy dla innych substancji np. dla ozonu O3 – odpowiednio 180 i 240 µg/m3 (stężenie jedno-godzinne).