czwartek , 20 Wrzesień 2018
Home » Aktualności » Informujemy, że do 29 lutego br. trwa nabór wniosków na dotację na prace konserwatorskie

Informujemy, że do 29 lutego br. trwa nabór wniosków na dotację na prace konserwatorskie

informacjaInformujemy, że do 29 lutego br. trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Nabór organizuje Starostwo Powiatowe w Raciborzu. Wszystkich zainteresowanych tą kwestia prosimy o uważną lekturę tej informacji.

O dotację mogą starać się właściciele lub zarządcy obiektów zabytkowych położonych w powiecie raciborskim, w tym także przedsiębiorcy, którzy posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków z zachowaniem zasad udzielania pomocy de minimis. [(§ 10 Uchwały Nr IX/85/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w latach 2015 – 2020 (Dz. Urz. Woj. Sla z 2015 r., poz. 3635)].

Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Raciborskiego: http://www.bip.powiatraciborski.pl/zalatwianie_spraw_w_urzedzie/Dotacje.html

W 2015 roku Powiat Raciborski kwotą 25 tysięcy złotych dofinansował remont północnej ściany elewacji zewnętrznej kościoła pw. św. Augustyna w Borucinie. Redakcja