wtorek , 21 Maj 2019
Home » Aktualności » Gmina: Ogłoszono nabór na stanowisko Podinspektora / Inspektora ds. ochrony środowiska.

Gmina: Ogłoszono nabór na stanowisko Podinspektora / Inspektora ds. ochrony środowiska.

Informujemy, że Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej do dnia 1 marca 2019 r. do godz. 14:00 prowadzi nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora / Inspektora ds. ochrony środowiska (1 etat).Osoba zainteresowana udziałem w naborze musi legitymować się wykształceniem wyższym na kierunku ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub kierunku pokrewnym oraz posiadać minimum 3 lata stażu pracy w przypadku ubiegania się na stanowisko inspektora. Nie ma wymogów dotyczących stażu pracy dla osoby składającej ofertę na stanowisko podinspektora.

Ze szczegółami naboru można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/19379518.

Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 32 419 14 17 wewn. 115 lub 32 419 14 54.

*** Szczegóły: https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/19379518

Redakcja