poniedziałek , 16 Wrzesień 2019
Home » Aktualności » Gmina nie otrzymała dofinansowania na montaż kotłów na biomasę, ogniw fotowoltaicznych,  kolektorów słonecznych oraz  pomp ciepła.

Gmina nie otrzymała dofinansowania na montaż kotłów na biomasę, ogniw fotowoltaicznych,  kolektorów słonecznych oraz  pomp ciepła.

infoZ przykrością informujemy, że Gmina Kuźnia Raciborska w ramach projektu partnerskiego (łącznie 11 gmin), którego liderem były Tarnowskie Góry nie otrzymała dofinansowania na montaż kotłów na biomasę, ogniw fotowoltaicznych,  kolektorów słonecznych oraz  pomp ciepła. Zarząd Województwa Śląskiego (po ponad roku od pierwotnego terminu ich złożenia) podjął uchwałę o zatwierdzeniu listy wniosków złożonych w ramach konkursu dotyczącego odnawialnych źródeł energii  – OZE, RPO WSL 4.1.3., gdzie nasi mieszkańcy mogli otrzymać unijną dotację do montażu kotłów na biomasę, ogniw fotowoltaicznych,  kolektorów słonecznych oraz  pomp ciepła.

***Link: https://bip.slaskie.pl/samorzad_wojewodztwa/zarzad_wojewodztwa/uchwaly_zarzadu/uchwala-zarzadu-nr-1022-41-vi-2019-z-dnia-2019-05-15.html

*** Wyniki:

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255

Na 102 zgłoszone wnioski znaleźliśmy się na ósmym miejscu ex aequo z sześcioma innymi gminami. Dofinansowanie otrzymał jednak tylko jeden projekt przygotowany przez partnerstwo gmin reprezentowanych przez miasto Zawiercie.

Dokumentacja, która został przygotowana do złożenia wniosku o dofinansowanie, w tym opłacone przez mieszkańców przeglądy nieruchomości, nie przepadają. Zostaną wykorzystane do kolejnych wniosków o dofinansowanie środków unijnych.

*** Lista rankingowa:

 https://www.kuzniaraciborska.pl/pliki/zalacznik_oze.pdf

Redakcja