czwartek , 21 Czerwiec 2018
Home » Aktualności » Gmina na 6! Możemy odczuwać wielkie zadowolenie i satysfakcję.

Gmina na 6! Możemy odczuwać wielkie zadowolenie i satysfakcję.

W Sali Sejmu Śląskiego rozstrzygnięto konkurs „Gmina na 6 województwa śląskiego”. W pracach kapituły uczestniczył marszałek Wojciech Saługa oraz wiele zacnych osobistości. Miło jest nam poinformować, że w jednej z kategorii rywalizacji – Gmina sprzyjająca turystom – nasza gmina znalazła się wśród 3 laureatów tej kategorii ) Zabrze, Kuźnia Raciborska i Świnna ). Nie ukrywajmy, jest to powód do zadowolenia. Wieloletnia i ustawiczna praca w zakresie odbudowy, budowy i rewitalizacji naszej sieci turystyczno rekreacyjnej jest dostrzegana z pozycji stolicy naszego województwa. To cieszy. Nagrodę w imieniu naszej Gminy obiecał Pan Marcin Gałuszka.

Kapituła konkursu wyłoniła laureatów i przyznała tytuły „Gminy na 6 województwa śląskiego” w czterech kategoriach z podziałem na gminy miejskie, miejsko-wiejskie i gminy wiejskie. W kategorii Gmina przyjazna mieszkańcom tytuł przypadł Katowicom (gmina miejska), Pszczynie, (miejsko-wiejska) oraz Psarom (wiejska). Najbardziej przyjazne inwestorom okazały się również Katowice, a także gmina Cisna, zaś turystom najbardziej sprzyjają Zabrze, Kuźnia Raciborska i Świnna. Psary otrzymały także statuetkę dla gminy przyjaznej środowisku, a Żywiec pozakonkursową nagrodę za działania na rzecz poprawy jakości środowiska.

Redakcja „Dziennika Zachodniego” otrzymała 46 zgłoszeń do konkursu, co zdaniem organizatorów jest sporym sukcesem.

Członkami kapituły konkursu, oprócz marszałka Saługi, byli: prof. dr hab. Robert Tomanek – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, Eugeniusz Budniok – kanclerz Loży Katowickiej BCC, Grzegorz Chmielewski – wiceprezes Śląskiej Organizacji Turystycznej, Krystyna Papiernik – prezes Śląskiej Izby Turystyki, Grzegorz Pasieka – prezes Polskiej Izby Ekologii, Andrzej Pilot – prezes WFOŚiGW, Mateusz Rykała – wiceprezes KSSE, Artur Tomasik – prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego oraz Marek Twaróg – redaktor naczelny „Dziennika Zachodniego”.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Redakcja