piątek , 17 Sierpień 2018
Home » Aktualności » Do kogo trafi tegoroczne wyróżnienie Mieszko AD 2016?

Do kogo trafi tegoroczne wyróżnienie Mieszko AD 2016?

mieszkoInformujemy, że do 30 listopada br. trwa przyjmowanie kandydatur do Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2016. Dla kogo trafi więc tegoroczny Mieszko A.D. 2016? Poniżej przedstawiamy szczegóły tego konkursu. Zwracamy uwagę jednak na fakt, że termin zgłaszania kandydatów mija niebawem bowiem 30.11.2016 r.

Z wnioskiem o jej przyznanie mogą wystąpić:

– organy administracji rządowej lub samorządowej oraz ich jednostki;

stowarzyszenia i fundacje;

– kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

– uczelnie i szkoły wyższe;

– prasa, radio, telewizja, (media);

– pełnoletni mieszkańcy powiatu raciborskiego w liczbie co najmniej 15.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu, przy ul. Pl. Okrzei 4, lub przesłać na adres pocztowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Okrzei 4, 47-400 Racibórz (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 30 listopada 2016 r.

Laureat Nagrody Starosty Raciborskiego Mieszko AD 2016 otrzyma statuetkę Mieszka ? księcia raciborskiego wykonaną z brązu, dyplom oraz nagrodę finansową.

Ta doroczna nagroda przyznawana jest osobom fizycznymi i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, na podstawie oceny osiągnięć lub całokształtu działalności o istotnym znaczeniu dla powiatu raciborskiego.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków dostępne na stronie www.powiatraciborski.pl

Redakcja