niedziela , 20 Styczeń 2019
Home » Aktualności » Czy robot może być ekologiczny? Na to pytanie odpowie konkurs ,,Eko-Robot”.

Czy robot może być ekologiczny? Na to pytanie odpowie konkurs ,,Eko-Robot”.

Przedszkole w Rudach zaprasza przedszkolaków z gminy Kuźnia Raciborska do udziału w konkursie plastyczno-technicznym „Eko-Robot”. Jest to Międzyszkolny Konkurs Pastyczno-Techniczny. Organizatorem konkursu jest Przedszkole w Rudach, ul. Raciborska 17, 47-430 Rudy. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 32 / 410 30 25.

*** CELE KONKURSU:

– pogłębienie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,

– rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych

rozbudzanie wyobraźni i fantazji,

– rozwijanie zdolności manualnych wdrażanie do estetycznego wykonania pracy plastyczno-technicznej integracja oraz promocja placówek poprzez prezentowanie i honorowanie dokonań dzieci współpraca z rodzicami.

 

*** ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:

– Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.

– Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie wspólnie z rodzicami pracy plastyczno-technicznej pt. „Eko-Robot” z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych. Prace prosimy dostarczyć do przedszkola w Rudach do dnia 30 kwietnia 2018 r.

– Każda placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.

– Praca powinna być trwale opatrzona w metryczkę z następującymi danymi:

^^^ imię i nazwisko oraz wiek autora,

^^^ nazwę i adres placówki,

^^^ imię i nazwisko nauczyciela.

 

Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

– wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,

– inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,

– wrażenie estetyczne,

– spełnienie powyższych wytycznych.

 

Ogłoszenie wyników odbędzie się 8 maja 2018 r. w siedzibie Parku Krajobrazowego

w Rudach.

Redakcja