wtorek , 17 Lipiec 2018
Home » Aktualności » Chroń swoją tożsamość!

Chroń swoją tożsamość!

tozsamoscKażdego dnia dokonuje się kilka milionów operacji polegających na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt, pożyczkę czy wynajem. Niemal w każdym przypadku potwierdzana jest tożsamość osoby zlecającej wykonanie operacji. Zdarzają się również próby posługiwania się cudzym lub podrobionym dokumentem. Apelujemy o ostrożność! Zastrzeż swoje dokumenty.

*** Niemal codziennie odnotowuje się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem, między innymi podczas:
– wyłudzenia pożyczki,
– wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy unikania opłat,
– kradzieży wypożyczonego samochodu lub innych przedmiotów,
– zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów, zwrotu podatków.

*** Dlatego w przypadku utraty dokumentów należy niezwłocznie:
– zastrzec je w systemie Dokumenty Zastrzeżone,
– (jeżeli utrata nastąpiła w wyniku kradzieży) powiadomić policję,
– wyrobić nowy dokument.

Zastrzeżenie dokumentu możliwe jest dzięki ogólnopolskiej bazie danych “Dokumenty Zastrzeżone”, w której zastrzec można dokumenty potwierdzające naszą tożsamość.

*** Należą do nich między innymi:
– dowód osobisty,
– paszport,
– prawo jazdy,
– książeczka wojskowa,
– książeczka marynarska,
– dowód rejestracyjny,
– karta pobytu,
– karty płatnicze.

*** Jak działa system?
Informacje o dokumentach są przekazywane wszystkim bankom uczestniczącym w systemie, korzystają z tego także operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska oraz szereg innych firm i instytucji. Dokumenty sprawdzić mogą miedzy innymi pośrednicy finansowi, notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agenci pośrednictwa sprzedaży i wynajmu nieruchomości.

Dokumenty zastrzec może każdy w dowolnej placówce swojego banku, natomiast jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób nie będących jego klientami.   Redakcja

http://dokumentyzastrzezone.pl/