sobota , 17 Sierpień 2019
Home » Aktualności » „Chcemy oddać inicjatywę tym, którzy najlepiej wiedzą, czego konkretnie potrzebują”.

„Chcemy oddać inicjatywę tym, którzy najlepiej wiedzą, czego konkretnie potrzebują”.

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że rusza konkurs przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego. „Chcemy tym samym oddać inicjatywę tym, którzy najlepiej wiedzą, czego konkretnie potrzebują” – uważa marszałek Wojciech Saługa. Nabór wniosku będzie trwał od 1 do 30 marca 2018 r.

„Współpraca ze środowiskami lokalnymi chcącymi uczestniczyć w rozwoju swojej gminy w celu polepszania warunków do osiedlania, inwestowania i tworzenia miejsc pracy jest priorytetem w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju całego regionu. Mając na uwadze potrzebę dalszego rozwoju obszarów wiejskich, koniecznym jest wprowadzenie kompleksowych rozwiązań przy współudziale środowisk, które najlepiej zagospodarują przyznane środki finansowe w ramach własnych potrzeb. Ważnym elementem jest społeczny charakter realizowanych przedsięwzięć na obszarach wiejskich i niezwykle wysoka efektowność relatywnie niewielkich środków finansowych angażowanych w projekty” – czytamy w załączniku do uchwały ustanawiającej Konkurs Przedsięwzięć.

Idąc tropem partycypacyjności w kształcie budżetów obywatelskich, władze województwa śląskiego – chcąc pogłębiać integrację i zaangażowanie mieszkańców w inwestycje i oddolne inicjatywy – zaproponowały odpowiedni mechanizm. Dzięki niemu sołectwa z terenu województwa śląskiego mają szansę zrealizować te inwestycje, które wedle tamtejszej społeczności są najpilniejsze.

„Chcemy tym samym oddać inicjatywę tym, którzy najlepiej wiedzą, czego konkretnie potrzebują” – uważa marszałek Wojciech Saługa.

„Program inicjatyw lokalnych bez wątpienia jest kolejnym elementem zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego. Dzięki temu obszary wiejskie mają szansę nie odbiegać pod tym względem obszarom miejskim” – dodaje wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Wsparcie finansowe w takiej formie służy realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030”. Obejmuje takie cele jak kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej mieszkańców, pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej województwa, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

„Dla lokalnych społeczności największą przeszkodą w realizacji własnych celów jest brak środków. Ten program to szansa dla nas i wielu innych. Dzięki tym pieniądzom możemy na przykład wyremontować kuchnię w świetlicy środowiskowej, z której mieszkańcy korzystają bezpłatnie. Idealnym rozwiązaniem jest to, że pozyskane z programu środki mogą być łączone z funduszem sołeckim, dzięki czemu całościowy koszt inwestycji może przekraczać zaplanowane na jeden obszar wiejski 60 tysięcy złotych” – przekonuje Marta Kasprzak-Świderska, sołtys wsi Szyce w gminie Pilica.

O pomoc finansową w ramach konkursu (w budżecie województwa zarezerwowano na ten cel 4,8 mln zł) mogą ubiegać się sołectwa za pośrednictwem gmin. Poszczególne Rady Sołeckie z terenu gminy, na podstawie oceny bieżących potrzeb mieszkańców danego sołectwa, opracowują zadania inwestycyjne, a następnie wskazują je gminie jako istotne dla sołectwa. W tym celu Rada Sołecka podejmuje uchwałę stwierdzającą potrzebę realizacji przez gminę danego zadania, a następnie gmina zgłasza wskazane przez sołectwa zadania do udziału w konkursie. Kopia uchwały Rady Sołeckiej jest załącznikiem do wniosku o pomoc.

Nabór wniosku będzie trwał od 1 do 30 marca 2018 r.

Autor: slaskie.pl,

Redakcja