niedziela , 20 Styczeń 2019
Home » Aktualności » Bezpieczne Ferie Zimowe AD 2018.

Bezpieczne Ferie Zimowe AD 2018.

Zimowe ferie AD 2018 stały się faktem. Część młodych ludzi wyjedzie na ferie, większość jednak pozostanie w domach. Niezależnie gdzie spędzą czas odpoczynku od nauki, ważne żeby spędzili go w sposób bezpieczny. Różne służby, w tym Policja, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzić będą szeroko zakrojoną akcję, mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym.  W ramach działań “Bezpieczne Ferie 2018” kontrolowane będą miejsca zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Szczególnym nadzorem objęte zostaną autokary, którymi na ferie przewożona będzie młodzież. W Raciborzu i powiecie raciborskim takie kontrole są przeprowadzane w miejscach, skąd zgłaszane jest takie zapotrzebowanie.

Kontrole można zgłaszać pod nr tel. 32 – 459 42 90.  Policjanci będą prowadzili działania profilaktyczne, promujące bezpieczne zachowania w trakcie zimowego wypoczynku. Ważne jest aby spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież w okresie ferii zimowych nie odbywało się bez uwagi dorosłych. Zdrowy rozsądek i odpowiedzialność pozwoli uniknąć nieszczęśliwych wypadków.

Z okresem zimowym związane są pewne specyficzne zagrożenia:

– niebezpieczne i niedopuszczalne jest organizowanie kuligów za pojazdami mechanicznymi,

– zamarznięte zbiorniki wodne nie są miejscem przeznaczonym do jazdy na łyżwach – panujące w ostatnim czasie temperatury dodatnie niezmiernie zwiększają ryzyko załamania się lodu,

– spędzając czas na wolnym powietrzu pamiętajmy o odpowiednim ubiorze – odzież dostosowana do warunków atmosferycznych pozwoli uniknąć negatywnych skutków wychłodzenia organizmu.

W okresie ferii policjanci zwrócą też uwagę na młodych ludzi, którzy ten czas spędzą w miejscu swojego zamieszkania. W trosce o ich bezpieczeństwo okolice klubów, dyskotek i innych miejsc zbiorowej rozrywki zostaną przez mundurowych objęte szczególnym nadzorem.    Policja