piątek , 22 Marzec 2019
Home » Aktualności » Afrykański pomór świń może być groźny dla każdego!

Afrykański pomór świń może być groźny dla każdego!

W Polsce stwierdzono przypadki afrykańskiego pomoru świń. Choroba może być groźna dla każdego z nas. Jak więc postępować w związku z zagrożeniem? Warto te informacje przeczytać, jeszcze bardziej warto przedstawionych zaleceń przestrzegać.

Przypadki afrykańskiego pomoru świń stwierdzono w krajach: Rosja, Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy i Polska. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem afrykańskiego pomoru świń, dlatego choroba nie stwarza zagrożenia zdrowia lub życia. Jest jednak zagrożeniem dla milionów sztuk świń i dzików oraz powoduje spore straty ekonomiczne. Wirus bardzo długo utrzymuje się w zwłokach dzika, dlatego ważne jest usunięcie zwłok

Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika? Należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia odnalezienia zwłok przez służby, nie dotykać zwłok oraz zgłosić fakt odnalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej czy miejscowego koła łowieckiego – podając informacje na temat miejsca, swoje dane, liczbę znalezionych zwłok i stan padłych dzików.

*** W związku z zagrożeniem ASF:

– w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych,

– należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików,

– nie spuszczać psów ze smyczy,

– po kontakcie z dzikiem zaleca się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka zarażeniem ASF,

– po kontakcie z martwym dzikiem przez 72 godziny po fakcie nie wchodzić do miejsc, gdzie utrzymywane są świnie.

*** Uwaga! Należy wyrzucać resztki jedzenia wyłącznie do pojemników na śmieci.

*** Hodowcy powinni:

– utrzymywać świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

– stosować tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

– wyłożyć maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, gdzie utrzymywane są świnie,

– nie kupować świń z niewiadomego źródła pochodzenia.

Za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Redakcja