piątek , 29 Maj 2020
Home » Aktualności » 500 zł. = przestępstwo!!!

500 zł. = przestępstwo!!!

To niemal rewolucja w systemie odpowiedzialności sprawcy. Wchodząca w życie nowelizacja Kodeksy Wykroczeń rozstrzyga, że kradzież na kwotę 500 zł. jest już przestępstwem, a nie jak to było dotychczas – wykroczeniem. Ma również powstać elektroniczny rejestr m.in. o sprawcach wykroczeń i podejrzanych.

Zmiana Kodeksu Wykroczeń  oznacza, że będzie obowiązywała sztywna kwota 500 złotych i w przypadku, gdy trzeba będzie rozgraniczyć wykroczenie od przestępstwa, sprawca będzie odpowiadał jak za przestępstwo.

Ma zostać również utworzony elektroniczny rejestr o sprawcach wykroczeń przeciwko mieniu, osobach podejrzanych o ich popełnienie oraz obwinionych i ukaranych za te wykroczenia, także bez ich wiedzy i zgody.

Administratorem tych danych będzie Komendant Główny Policji. Zmiany dotyczą również popełnienia 2 lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu.

Do tej pory o zakwalifikowaniu działań niezgodnych z prawem decydowała kwota ustalana jako 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli było to 525 złotych.

Redakcja