sobota , 23 Marzec 2019
Home » Aktualności » Krystyna Lubos dyrygent Chóru im. Juliusza Rogera przeszłą na emeryturę. Dziękujemy!

Krystyna Lubos dyrygent Chóru im. Juliusza Rogera przeszłą na emeryturę. Dziękujemy!

W minioną niedzielę 17 czerwca 2018 roku odbyło się pożegnani wieloletniej dyrygentki Chóru im. Juliusza Rogera pani Krystyny Lubos. Uroczyste pożegnanie dyrygentki, która szefowała chórowi od 35 lat odbyło się od uroczystej mszy świętej w kościele Najświętszej Marii Panny w Rudach, a następnie w kameralnym gronie w siedzibie Parków Krajobrazowych członkowie chóru oraz zaproszeni goście pożegnali wieloletnią panią dyrygent.

W uroczystości udział wzięła mi. zastępca Burmistrza Sylwia Brzezicka-Tesarczyk.

Krystyna Lubos – zawsze aktywna, potrafiła łączyć pracę zawodową i społeczną z życiem rodzinnym. Jako matka trójki dzieci doskonale łączyła wszystkie funkcje bez szkody dla żadnej z tych sfer.

Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu w klasie chóralistyki Stefana Stuligrosza oraz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach w klasie dyrygentury symfonicznej Karola Stryji.

Pracując zawodowo jako doktor habilitowana na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, wychowała wielu znakomitych dyrygentów. ( m.in. jeden z byłych absolwentów został Rektorem Akademii Muzycznej w Warszawie-Bogdan Gola ). Prowadziła także wykłady na Uniwersytecie w Ostrawie.

Za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej była 5-krotnie nagrodzona przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Pracując zawodowo na stanowisku adiunkta II stopnia, łączyła pracę zawodową z pracą w Filharmonii ROW, gdzie była asystentką dyrygenta oraz muzykiem orkiestrowym. Prowadziła koncerty symfoniczne i popularne. Nagranie prawykonania “Fantazji na chór i orkiestrę, fortepian i głos solowy” , znajduje się w archiwum wilii “Atma” Karola Szymanowskiego w Zakopanem.

Uczestniczyła w I Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.

Kierowała muzycznie Akademickim Zespołem Tańca Politechniki Śląskiej “Dąbrowiacy”, który był ambasadorem kultury polskiej na wielu estradach Europy, dwukrotnie w Ameryce, zyskując najwyższe lokaty. Z wyżej wymienionym zespołem nagrała audycje radiowe oraz obrazy obrzędowe dla TV Katowice. Dla potrzeb zespołu opracowała polskie pieśni i tańce narodowe oraz ludowe z regionu krakowskiego i śląskiego. Przygotowała Zespół ” Katowice” do Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Studentów w Sosnowcu.

Od 30 lat prowadzi Chór im. Juliusza Rogera w Rudach.

Z chórem nagrała dwie audycje dla Polskiego Radia Katowice w cyklu “Nasze chóry śpiewają”.

Zespół wykazuje niezwykłą aktywność koncertową, wykonując przeciętnie 20 koncertów w sezonie. Oprócz koncertów krajowych występował w Czechach, Niemczech, w Watykanie. Koncertował na otwarciu “Europejskich dni dziedzictwa kultury” w Rudach, a także na IV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej “Juliusz Roger a tradycje śląskie” w Rybniku.

Chór zyskał wysokie lokaty na kolejnych edycjach Festiwalu Chórów do słów J.von Einchendorffa, dwukrotnie nagrodzony nagrodą Grand Prix. Zdobył także Grand Prix na Festiwalu Chórów Górnośląskich DFK w Raciborzu.

Przez 20 lat prowadziła także chór “Seraf” z Rybnika. Chór pod jej dyrekcją ma na swoim koncie szereg nagród zdobytych na krajowych festiwalach. Koncertował w kraju i za granicą: w Republice Czeskiej, na Litwie, oraz w Chorwacji.

Z chórem przygotowała partię wokalną do IX Symfonii L van Beethovena oraz Wojciecha Kilara: Exodus Victoria i Angelus. Chór nagrał dwie płyty. Obydwa chóry współpracują z sobą, wymieniając doświadczenia.

Śledząc działalność pani Krystyny Lubos oraz jej zaangażowanie w ruchu amatorskim należy podkreślić także jej talent organizatorski.

Zmobilizowała chóry do pracy charytatywnej poprzez cykl koncertów “Śladami Juliusza Rogera”. Kontynuując dzieło wielkiego społecznika, patrona chóru, śpiewano dla pacjentów szpitali i domów opieki.

Krystyna Lubos założyła Raciborską Orkiestrę Kameralną. Była jej pierwszym dyrygentem i kierownikiem artystycznym.

Zorganizowała trzy edycje Festiwalu Pieśni im. Juliusza Rogera oraz Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski jego imienia na opracowanie pieśni również z jego zbioru.

Niekwestionowany jest dorobek i osiągnięcia dyrygenckie Krystyny Lubos. Stale wzbogaca repertuar obejmujący utwory od muzyki dawnej do współczesnej. W pracy jest bardzo dokładna i wymagająca. Jest osobą skromną nie lubiąca zbytecznego blichtru w pracy. Amatorów traktuje profesjonalnie wprowadzając coraz ambitniejszy repertuar o wysokim stopniu trudności. Dostrzegany przez fachowców-specjalistów wzrastający poziom zespołu, jego walory brzmieniowe i klarowność interpretacji, dzięki jej opiece zespół może wysoko sięgać w górę.

Otrzymała wiele nagród indywidualnych i odznaczeń Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Z rąk Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej Waldemara Dąbrowskiego nadano jej Odznakę “Zasłużony Działacz Kultury”.

W roku2011 otrzymała Międzynarodową Nagrodę im. Stanisława Moniuszki.

Z rąk Prezydenta R.P. Aleksandra Kwaśniewskiego otrzymała Złoty Krzyż Zasługi.

Dwukrotnie nominowana do nagrody ” Mieszka”

23.11.2013 r. obchodziła Benefis 30-lecia pracy artystycznej z chórem im. Juliusza Rogera oraz 50 lecie pracy artystycznej.

26.01.2014 r. została laureatką nagrody Mieszko A.D. 2013 w kategorii twórczość artystyczna- muzyka.

*** Zdjęcia: http://kuzniaraciborska.pl/index.php/archiwum-wiadomosci/1489-krystyna-lubos-dyrygent-choru-im-juliusza-rogera-przeszla-na-emeryture

 

Źródło: www. chortownia.org

Redakcja