środa , 19 Czerwiec 2019
Home » Aktualności » Dzisiaj odbędzie się sesja budżetowa Rady Miejskiej.

Dzisiaj odbędzie się sesja budżetowa Rady Miejskiej.

Zawiadamiamy Mieszkańców, że w dniu dzisiejszym 21 grudnia 2017 roku o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej. Projekt porządku obrad przedstawiamy poniżej. Zapraszamy do udziału.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXVI/2017 z dnia 07.12.2017r.
  4. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1. uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok,

5.2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska

5.3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,

5.4. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,

5.5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego

  1. Interpelacje, zapytania.
  2. Wnioski.
  3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących.
  4. Podsumowanie uroczystości związanych z obchodami 50. rocznicy Nadania Praw Miejskich Kuźni Raciborskiej.
  5. Zakończenie obrad.

Redakcja